Dạy kèm dự toán

I. Lý do tại sao bạn cần Dạy kèm dự môn toán và bóc tách khối lượng công trình.
– thời nay với khủng hoảng KT xảy ra, những Dịch vụ xây dựng luôn nhu cầu cắt giảm chi tiêu, vì
vậy cần có một hàng ngũ nhân viên đa năng và tinh nhuệ, có khả năng tham gia giải quyết được nhiều việc. thông dụng vì vậy việc học để hiểu lập dự toán và bóc tách khối lượng công trình là 1 lợi thế rất lớn lúc đi xin việc.
– Mặt khác lúc dần phát triển lên những mức độ khác nhau, việc nắm được giá thành công trình, tiên
lượng lại càng trở nên cân thiết, trong nhiều trường hợp nó quyết định cả đến biện pháp thi
công công trình, giúp thiết kế, hổ trợ thi công & từ đó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành
bại của những doanh nghiệp xây dựng.
II. Đối tượng học trò.
– Cán bộ, kỹ sư công tác hồ sơ & thanh quyết toán công trình xây dựng.
– Cán bộ, kỹ sư công tác lập dự toán công trình, đo bóc khối lượng công trình
– Cán bộ, kỹ sư làm việc ở các ban QLDA, nhà thầu thi công, hổ trợ giám sát tham gia khóa học
để bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện trong công việc.
– S.Viên, cá nhân có nguyện vọng học tập, phục vụ công việc.

III. Sau khóa học lập dự toán & bóc tách khối lượng công trình, học viên sẽ nhận được gì?

-Trọng tâm khóa học đặt vào 2 vấn đề:
+ Nắm chuyên môn về đo bóc khối lượng, lập dự toán
+ biết cách sử dụng PM Dự toán
-Sau khóa học, học viên sẽ đọc bản vẽ, lập dự toán thành thạo những công trình xây dựng dân
dụng, công trình giao thông, thủy lợi theo quy định mới nhất & có thể làm việc được luôn.
-Sau khóa học, học sinh sẽ nắm rõ chương trình về chi phí quản lý xây dựng, chi phí nhân công, ca
máy, định mức đơn giá để từ đó có thể quản lý đảm bảo công việc trên công trường cũng như trong vấn đề
đấu thầu, thương thảo hợp đồng.
-Kết thúc khóa học, học sinh được cấp bằng cấp đào tạo thực tiễn dự toán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>