Khi thầy cô giáo là gia sư cho con bạn

Khi thầy cô giáo là gia sư cho con bạn

Nhiều bậc phụ huynh đã có yêu cầu và nhờ vả chính thầy cô giáo chủ nhiệm đang dạy con

mình là gia sư cho con. Khi chính thầy cô giáo là gia sư cho con bạn thì quả thật điều đó sẽ

mang lại nhiều lợi ích như

– Thầy cô là người nắm rất rõ năng lực của từng học sinh, vì vậy đối với năng lực của con bạn,

thầy cô sẽ có cách kèm cặp để con bạn tiến bộ

– Con bạn sẽ tập trung hơn trong học tập: với những vấn đề chưa nắm rõ thì con bạn có thể hỏi

ngay chính thầy cô của mình.

– Mối quan hệ giữa bố mẹ, thầy-trò sẽ trở nên gắn bó và khăng khít hơn

Tuy nhiên, không thể phủ nhận khi thầy cô chủ nhiệm đang dạy con là chính gia sư cho con

bạn thì còn mang lại “tác dụng ngược” đó là: con bạn sẽ cảm thấy căng thẳng: sẽ không thật sự

dễ chịu nếu thầy cô kèm bản thân mình. Vì thế, con bạn thường sẽ mang cảm giác căng thẳng,

nhiều lúc vì sợ sẽ không thành thật nói rõ đã hiểu hay chưa?

Vì thế, trước khi quyết đình mời gia sư là thầy cô cho con mình thì bạn nên cân nhắc nhé. gia su day lop 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>