Làm sao để học thêm hiệu quả

Làm sao để học thêm hiệu quả

Học thêm từ xưa đã là một hình thức học đã trở nên quá quen thuộc với tất cả các bậc

làm cha, làm mẹ, trong đó đối tượng đi học ở đây không ai khác là con em mình. Học

thêm có những mặt tích cực và cả tiêu cực của nó, tuy nhiên một vấn đề mà bất cứ ai

cũng quan tâm đó là: làm sao để việc học thêm của con mình mang lại hiệu quả tốt.

 

Trước hết, bạn và con nên cùng nhau ngồi lại để xác định xem con em mình cần học

thêm môn gì. Không phải tất cả các môn học cần đi học thêm, mà chỉ nên học những

môn mà con cảm thấy không vững do kiến thức đã bị hổng.

Hãy học thêm có chọn lọc, đừng quá ôm đồm việc học thêm. Việc học thêm quá nhiều

sẽ khiến con bạn không kịp lĩnh hội kiến thức vào đầu, vì thế, hãy thực sự học thêm

khi cần thiết.

Hãy tự cân bằng thời gian đi học thêm và thời gian tự học ở nhà: bạn nên nhớ học

thêm chỉ là để bổ sung kiến thức ở những chỗ con bạn chưa thật sự vững, quan trọng

nhất là chúng cần có thời gian để tự học ở nhà. Có như vậy thì việc học thêm mới thật

sự tốt.

Tương lai của con có thành công hay không một phần nhờ vào sự đầu tư đúng đắn

của bạn. Vì thế, hãy đầu tư cho con một cách thông minh và hiệu quả bạn nhé.

gia sư cho học sinh lớp 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>